СЛАВИ АЛЕКСИЕВ - ВДРО - ВЪТРЕШНА ДОБРУДЖАНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЪРСЕНЕ
Отиване към съдържанието

Главно меню:

СЛАВИ АЛЕКСИЕВ

ВДРО > ДЕЙЦИ

Той открито заявява за жестокостите на румънските власти към българското население. Призовава ВДК да вземе мерки за защита на българското население в Добруджа.
Вероятно по своя инициатива, Алексиев прави опит да съдаде нов нелегален оперативен орган на Добруджанската организация в Русе на име "Черна ръка". Запазен е учредителния протокол от 22 юли 1922 г. Присъствали са още капитан Тодор Трифонов, Никола Йонков, Константин Симеонов, Стефан Боздуганов, Калчо Добрев и Георги Нейков.
В протокола е отбелязано, че заседанието се провежда много тайно както от румънските шпиони, така и от българските власти. Главна задача е подновяването и засилването на връзките на емигрантското движение с комитетите в Добруджа, създадени от ДРК след 1919 г. Предвижда се Добруджа да бъде разделена на райони с определени ръководители. Трябва да се създаде и фонд, който да се попълва от волни пожертвования, а там, където се налага и по принудителен начин. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню